การสัมมนาการสร้างองค์กรสุขภาวะ : องค์กรแห่งความสุข ของกรมทรัพยากรธรณี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้บริหาร เรื่อง “การสร้างองค์กรสุขภาวะ : องค์กรแห่งความสุข ของกรมทรัพยากรธรณี” เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิลท์ 8 ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวเปิดงาน และร่วมสัมมนา

ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศการสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่

? Facebook: https://bit.ly/2JKaNta