การประชุมหารือ “การสร้างองค์กรแห่งความสุข” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. คณะทำงานแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ นำโดยท่านสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาแผนงานฯ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ผู้จัดการแผนงานฯ และนางสาวยอดขวัญ รุจนกนกนาฏ จากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. เข้าประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเด็นการสร้างองค์กรแห่งความสุข กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีท่านมานพ ชิวธนาสุนทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำการประชุม