กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกศึกษาดูงานที่ NECTEC

บุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พร้อมทั้งเดินชมสถานีความสุข (Happy Station)

.          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต นสอ. และบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำโดยนางผลิดา สนธิ์สุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

.          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งเป็นองค์กรปฏิบัติและถือเป็นหน่วยงานต้นแบบที่จะสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเชิงสุขภาวะองค์กรนั้น มีความพร้อมในการเปิดให้หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ เข้าชมศึกษาดูงาน  โดย นางสาวอรุณพร ธนโพธิวิรัตน์ ผู้ประสานงาน พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ ผู้เข้าชม ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายถึงความเป็นมาในการทำโครงการด้านนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารให้การสนับสนุน ทั้งด้านบรรยากาศและคนทำงาน รวมถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร สำหรับแนวคิดและจุดเด่นของโครงการนั้น  เป็นเรื่องการตอบโจทย์ความสุขของบุคลากรและวิถีชีวิตของคนทำงานในองค์กร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการออกแบบตั้งแต่ต้น

.          ทาง NECTEC ยังมีการนำผลงานวิจัยขององค์กรมาประยุกต์ใช้ใน “Health Station” เช่น โครงการ “Million steps for better me” ที่ได้นำเอาแอพลิเคชั่นนับก้าวเดินที่พัฒนาโดยฝ่ายวิจัยของหน่วยงานมาใช้ ซึ่งให้บริการผ่านทั้งทางระบบ Android และ IOS  เพื่อความสะดวกของบุคลากร รวมทั้งมีกิจกรรมเต้นรแอโรบิคในช่วงเย็น โดยใช้ชื่อโครงการว่า “Dance a day fat away” กิจกรรมประกวด “Slender perfect contest” และแข่งขันวิ่ง “NECTEC Race”  นอกจากนั้นยังมี “Green Station” สถานนีผัก ซึ่งเป็นแปลงผักบริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคารสำนักงาน ซึ่งนอกจากจะได้เพาะปลูกพืชพันธ์แล้ว ยังได้ประโยชน์ในด้านการสร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กรอีกด้วย ส่วนสถานีอื่นๆ คือ “Lerning Station” ให้บุคลากรได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ “Sharing Station” แบ่งปันความสุขสู่ชุมชน และ มองใจ มองโลก พบธรรม จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนซักถามกันในช่วงท้ายของการบรรยาย

.          จบจากช่วงบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทาง NECTEC ได้พานำชมสถานที่ ดังนี้

.          .          1) มุม DIY  ประกอบด้วย โปสการ์ดทำเอง  ผลิตภัณฑ์เดคูพาด สวนสวยในขวดแก้ว  และการตัดเย็บประดิษฐ์ผ้ากันเปื้อน

.          .          2) มุม Healthy Zone  ประกอบด้วย เครื่องออกกำลังกายง่ายๆ พักความเมื่อยล้า นวดเท้า ปั่นจักรยาน

.          .          3) มุม Creative Zone เป็นพื้นที่สำหรับแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิด รวมถึงเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดในการปลูกผัก เช่นว่า จะให้มีการสอนปลูกอย่างไร และปลูกผักประเภทไหนบ้าง โดยการใช้โหวตตามเสียงส่วนใหญ่

.          หลังจากนั้นทาง NECTEC ได้พานำชมแปลงผักบนชั้นดาดฟ้า พร้อมกิจกรรม Workshop เรียนรู้การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านต้นไม้นั้น เป็นผู้พานำชมแปลงผักบนดาดฟ้า ซึ่งแปลงผักปกติจะปลูกพืชเพียง 3 ชนิด ได้แก่ ผักสลัด ถั่ว บล็อคเคอรี่  แต่เนื่องจากด้วยความที่หน่วยงานเป็นหน่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จึงมักมีบุคลากรนำพืชพันธ์ชนิดอื่นๆมาทดลองปลูกด้วย เช่น สตอเบอรรี่ บวบ หัวผัก เป็นต้น จากนั้นเป็นกิจกรรมสาธิตการปลูกต้นอ่อนทานตะวันในตระกร้าเล็ก  โดยวัสดุประกอบด้วย ดิน ปุ๋ยมะพร้าว วัสดุกระจาดเหลี่ยม หลังจากปลูกแล้ว ให้รดน้ำทุกวัน เป็นเวลา 5 วัน สามารถนำมาประกอบอาหารและตากแห้งได้ โดยได้ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนทดลองปลูกใส่กระจาดและนำติดมือกลับไปด้วย

 

สามารถเข้าไปชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.523872937754266.1073741920.149080861900144&type=3